destacat
Medicorasse Oficina Virtual Oficina Virtual

MEL - Metge d'Exercici Lliure (alternativa al RETA)

Assegurança integral per a metges d’exercici lliure.

Per què és necessària aquesta assegurança?

Aquest producte de Mutual Mèdica és la única alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per metges que exerceixen per compte propi o per compte propi i aliè a la vegada. Proporciona les cobertures d’incapacitat laboral, vida estalvi, dependència i jubilació.

Què t'oferim?

  • Deducció fiscal: fins el 100% de les quantitats destinades al MEL es consideren partides deduïbles del IRPF.
  • Flexibilitat: totes les cobertures són ajustables a les necessitats de cada metge.
  • En cas d’exercir per compte propi i aliè, les cobertures són totalment acumulables a les de la Seguretat Social, ja que Mutual Mèdica és una entitat independent.

< Tornar a la pàgina anterior
MED