destacat
Medicorasse Oficina Virtual Oficina Virtual

Valor afegit

Medicorasse brinda als seus clients la possibilitat de gaudir gratuïtament d’una sèrie de serveis que proporcionen un gran valor afegit. L’objectiu d’aquests serveis són la protecció i defensa constant dels interessos individuals i col·lectius dels clients.

Assessor personal

Medicorasse aposta per un servei proper al client prioritzant el tracte personalitzat. Tots els clients disposen d’un assessor personal que coneix i defensa els seus interessos. L’assessor pot visitar al client on i quan vulgui, per estudiar conjuntament els seus riscos asseguradors i proposar-li les millors solucions a les necessitats detectades.

Revisió d'assegurances

Anàlisi detallada i integral de les cobertures asseguradores, amb l’objectiu d’optimitzar el pressupost anual dedicat a les assegurances i d’establir un pla de protecció integral en funció de les necessitats de cada client. L’anàlisi es basa en:

  • Revisió de les assegurances contractades amb informació sobre els riscos coberts i els riscos exclosos.
  • Exposició de les duplicitats i deficiències detectades al pla de seguretat global.
  • Assessorament sobre el funcionament de les pòlisses i els passos que cal seguir en cas de sinistre.
  • Assessorament sobre les garanties més innovadores del sector assegurador, especialment interessants per a cada activitat professional.
  • Revisió i assessorament sobre les implicacions fiscals de les assegurances.
  • Tramitació de les noves assegurances i procés de substitució de les antigues.

 

Riscos industrials

Servei dedicat exclusivament a l'assessorament sobre situacions de risc que pel seu volum i complexitat requereixin solucions tècniques i asseguradores específiques.
Línies d'actuació:

  • Anàlisi de les necessitats asseguradores.
  • Inspecció de risc: estudi del nivell de seguretat i de les mesures de protecció dels centres sanitaris i altres empreses: auditoria de seguretat.
  • Assessorament i recerca de la solució asseguradora específica.
  • Pla de protecció personal i professional dissenyat a mida per a cada col·lectiu.

 

MED