destacat
Med1 Localització i contacte Reserva una cita

Nota Legal

Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

La prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme té com a finalitat prevenir i impedir la utilització del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica per blanquejar els capitals procedents de qualsevol tipus de participació en la comissió d’un delicte.
A Espanya, la vigilància i el control dels riscos relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme correspon al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Des de un punt de vista normatiu, aquesta matèria és regula principalment per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, pel Reial Decret 925/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, i per la Llei 12/2003, de 21 de maig, de bloqueig del finançament del terrorisme.
Medone Serveis, SLU i Med Secció Administrativa, SLU  acompleixen amb la normativa vigent en la seva activitat empresarial d’acord amb les millors pràctiques del sector i estableix, entre d’altres, una política d’acceptació de clients, mesures preventives d’examen i control d’operacions, mesures de deguda diligència d’identificació dels clients i coneixement de l’activitat econòmica i programes de formació per als empleats.
Medone Serveis, SLU  i  Med Secció Administrativa, SLU  tenen constituït cadascuna un Òrgan de Control Intern, les funcions fonamentals dels quals són determinar, respectivament, la política de Medone Serveis, SLU i de Med Secció Administrativa, SLU en la matèria, promoure el desenvolupament i implantació dels procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i analitzar i comunicar al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) les operacions sospitoses d’acord amb el previst en la legislació vigent. 

MED