master
Med1 Localització i contacte Reserva una cita

Préstec Màster BBVA

El préstec màster et permetrà obtenir finançament per cursar un màster amb condicions úniques i preferents.

Característiques Préstec màster 1

  • Obertura i estudi: 0%
  • Termini màxim: 10 anys, dels quals els primers 5 anys es poden activar de carència (és a dir, incorpora la possibilitat que durant aquest període inicial es puguin anar fent disposicions a mesura que s’abonin les matricules de cada curs), i els 5 restants es poden activar com a amortització. Es formalitza un préstec pel valor esperat de les matricules de tots els anys, i es van abonant al compte corrent a mesura que passa els cursos per tal de fer pagament directe a proveïdor.
  • Destí: Matrícules universitàries, màsters, estudis de postgrau
  • Comissió cancel·lació anticipada: 0%
  • Tipus d’interès: 4,5% sense bonificacions per vinculació
  • Import: des de 3.000€ fins a 75.000€

 


(1) Finançament subjecte a aprovació de BBVA.

 

< Tornar a la pàgina anterior
MED