destacat
MediTecnologiaLocalització i contacte

Certificats Digitals

En el marc del desenvolupament d'iniciatives que apropin els metges al món d'Internet i els dotin d'eines que puguin donar solucions a les seves necessitats professionals i personals, el COMB ofereix la possibilitat d'obtenir un certificat digital als seus col·legiats.

Un certificat digital és un identificador únic que garantitza:

 • La identitat i la capacitat de l'emissor i del receptor d'un missatge o transacció electrònics
 • La confidencialitat del contingut de la tramesa
 • La integritat de la transacció
 • El no repudi (irrefutabilitat) dels compromisos adquirits per via electrònica

Un certificat digital permet al seu titular:

 • Identificar-se davant tercers
 • Firmar documents electrònicament
 • Evitar la suplantació de la identitat
 • Protegir la informació transmesa
 • Garantitzar la integritat de la comunicació entre les part

Si és col·legiat o col·legiada del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona pot presol·licitar el seu carnet col·legial amb certificat digital clicant aquí i introduint el seu nom d'usuari i contrasenya col·legial.

Si no recorda les seves dades d'accés pot:

 • Passar per l'Àrea Tecnològica de la seu del COMB (Nivell -1).
  • Horari: de setembre a juny de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 hores. Horari mesos juliol i agost: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.
  • Documentació necessària: carnet col·legial.
 • Passar per les Delegacions Col·legials Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic.
  • Documentació necessària: carnet col·legial.
 • Trucar al telèfon de la Línia Oberta d'Atenció: 93 254 32 09
  Horari del 15 de setembre al 15 de juny: de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00.

  Horari del 15 de juny al 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 hores i divendres de 8.00 a 14.30 hores.

  Agost: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.
MED